Scandbio, Skandinaviens största producent av trädbränsle, satsar på ett fördjupat samarbete med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR. Målet är ökad kvalitet och service för de gemensamma kunderna.

Branschorganisationen Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR, fortsätter att rekommendera pellets från Scandbio, Skandinaviens största aktör inom förädlade trädbränslen.
– För oss är det viktigt att samarbeta med en seriös leverantör av pellets som tar uppdraget från våra gemensamma kunder på allvar. Scandbio har produkter av hög kvalitet och bidrar till en stark kontinuitet på marknaden. Det gör vårt arbete lättare och ger i slutändan ett bättre resultat för kunden, säger Lars Anderman, VD på SSR.

Scandbios bränsle är tillverkat av biprodukter från skogsindustrin. Därmed tillvaratas energirik råvara som annars hade riskerat att gå till spillo. Företagets miljömål är högt ställda. Därför jobbar Scandbio enbart med leverantörer som bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk och säkerställer skogens återväxt. Med sina sju fabriker och ett väl utbyggt distributionsnät kan Scandbio sedan effektivt och miljövänligt kan leverera hållbar pellets till kunderna.

Samarbetet med SSR är ytterligare ett sätt att stärka kvaliteten på produkterna.
– Skorstensfejarmästarna jobbar hårt med kvalitet, något som hänger ihop med vårt mest centrala kärnvärde: hållbarhet. Vi kan använda oss av deras feedback i utvecklandet av våra produkter, något som är viktigt för oss i den stenhårda konkurrens som råder på marknaden. Efter ett mångårigt samarbete ser vi fortfarande möjligheter att fördjupa och utvecklas i relationen med SSR, säger Peter Granborn, VD på Scandbio.

Källa: scandbio.com

©2020 Green Sales Nordic AB

KONTAKTA OSS!

Kontakta oss här så återkommer vi så fort vi kan!

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?