100% förnybar energikälla

Pellets är en 100% förnybar energikälla och tillverkas av restprodukter som kommer från skogs och sågverksindustrin, sågspån eller kutterspån pressas ihop under högt tryck och blir träpellets. Vår pellets innehåller inga tillsatta ämnen utan hålls ihop av träets eget lim, lignin vilket är bra för miljön. Pellets har ett värmevärde på ca 4,8 MWh per ton.

Prisjämförelse med andra energislag

Beräkna priset per kilowattimma för:
Pellets Pris/kWh = Pelletspris per ton / 4 800* / verkningsgrad
Olja Pris/kWh = KBM-pris / 10 000** / verkningsgrad
El Pris/kWh = elpris (inklusive nätpris, certifikat, moms och skatt) / verkningsgrad
Värmepump Pris/kWh = elpris (inklusive nätpris, certifikat, moms och skatt) / värmefaktor (COP***) + fullt pris vid köldtoppar
1 kubikmeter eldningsolja = 10 000 kWh värme = 2,1 ton pellets
*Energiinnehåll i 1 ton pellets
**Energiinnehåll i 1 kubikmeter olja
***Energirådgivningen använder COP 2,5 som ett realistiskt värde på en modern värmepump

©2020 Green Sales Nordic AB

KONTAKTA OSS!

Kontakta oss här så återkommer vi så fort vi kan!

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?