FÖRETAGSPOLICY

Vi tror på ett företagande som gynnar både människor och natur, därför har vi en företagspolicy som bestämmer hur vi ska bedriva vår verksamhet därefter. Vi tror också på individens roll för vår framgång och har därför en generös personalpolitik med bland annat glädje som ett ledord.

Socialt och Etisk Ansvar

 • Vi ska agera affärsmässigt och professionellt med tanke på etik och moral.
 • Vi tror på alla människors lika värde och behandlar alla lika.
 • Våra produkter eller tjänster får inte ha negativ inverkan på individer eller samhällen.

Hållbarhet och Miljö

 • Våra tjänster och produkter ska bidra till en bättre miljö.
 • Vi ska agera hållbart och långsiktig med tanke på miljö och klimat.
 • Vår verksamhet får inte ha skadlig inverkan på miljö och klimat.
 • Vi ska främja samarbete med personer eller företag som delar vår värdegrund avseende miljö och klimat och som sätter dessa framför ekonomiska intressen.
 • Vi ska engagera kunder, personal och samarbetspartner att agera på ett miljövänligt sätt.

Produkter och Tjänster

 • Vi ska aktivt jobba med att utveckla nya innovativa tjänster och produkter.
 • Vi ska ständigt förbättra våra tjänster eller produkter genom att tillämpa ”Kaizen” i företaget.
 • Vi ska utveckla produkter och tjänster som motsvarar kundernas önskemål om en hållbar utveckling.
 • Vi ska vara innovativa för kunna utveckla ekologiskt och socialt ansvarsfulla produkter och tjänster.

Närsamhälle och Samhällsansvar

 • Vi ska ta samhällsansvar och främja lokala initiativ.
 • Vi ska gynna det lokala samhället på alla platser vi är lokaliserade.
 • Vi ska hitta lokala samarbeten i första hand.

Personal och Företagskultur

 • Vi ska ha en sund företagskultur som bygger på ledorden: Respekt, Ansvar, Lojalitet, Innovation, Samhörighet och Glädje.
 • Vi ska värna om vår personal och ge möjlighet till personlig utveckling och ansvar inom företaget, vi ska ha nöjda och friska medarbetare.
 • Vi ska erbjuda vår personal 7 timmars arbetsdagar, friskvård på arbetstid samt flexibel arbetsplats.
 • Vi ska engagera personalen i företagets beslutsfattande.
 • Vi ska stödja balansen mellan arbete och privatliv.
 • Vi ska främja jämlika och likvärdiga möjligheter samt mångfald och tolerans.

Kunder och Marknad

 • Vi ska aktivt jobba med att hitta nya kunder och marknader för våra tjänster och produkter genom ansvarsfull global expansion.
 • Vi ska förbättra produkternas och tjänsternas kvalitet, miljövänlighet och säkerhet.
 • Vi ska aktivt jobba med att utveckla vår kundhantering och vår kundtjänst genom ”ständiga förbättringar”.
 • Vi ska värna om våra kundrelationer och ständigt jobba med att förbättra dessa.

RESPEKT

ANSVAR

LOJALITET

INNOVATION

SAMHÖRIGHET

GLÄDJE

FÖRETAGSINFORMATION

FÖRETAGET

Green Sales Nordic AB
ORG.NR: 556935-5489
Bankgiro: 5887-5113

ADRESS

Tallgatan 10
733 37 Sala
SVERIGE

KONTAKT

info@greensalesnordic.com
Tel: +46 72 531 10 60

VD/ÄGARE

Emil Fröbom
emil.frobom@greensalesnordic.com
Tel: +46 72 531 10 60

©2022 Green Sales Nordic AB

Log in with your credentials

Forgot your details?