Klarna specificerar inte momsen för köp gjorda av privatpersoner utan bara företagskunder, man måste därför välja ”Organisation” i kassan istället för att skriva in sitt personnummer för att göra ett företagsköp med specificerad moms.

Levererans sker inom fem (5) arbetsdagar efter beställningsdag under perioden 1 oktober – 30 april. Under övrig tid sker leverans inom tio (10) arbetsdagar efter beställningsdag.

Om leveransen ändå inte har kommit inom denna tid, ring direkt till Scandbio som samordnar transporterna på telefon 020 41 84 19

Fysisk och kemisk data
Skrymdensitet c:a 630-680 kg
Fukthalt c:a 6-8 viktprocent
Värmevärde c:a 4,8 MWh/ton
Askhalt c:a 0,25%, max 0,5%
Svavel c:a 0,03% av torrsubstans
Diameter 8 mm, 6 mm
Hållfasthet Finandel≥97,5 %
Asksmälttemperatur >1400 grader C
Bindemedel Inga
Leveransform 16 kg småsäck, Bulk, 700 kg storsäck
Beräkna priset per kilowattimma för:
Pellets Pris/kWh = Pelletspris per ton / 4 800* / verkningsgrad
Olja Pris/kWh = KBM-pris / 10 000** / verkningsgrad
El Pris/kWh = elpris (inklusive nätpris, certifikat, moms och skatt) / verkningsgrad
Värmepump Pris/kWh = elpris (inklusive nätpris, certifikat, moms och skatt) / värmefaktor (COP***) + fullt pris vid köldtoppar
1 kubikmeter eldningsolja = 10 000 kWh värme = 2,1 ton pellets
*Energiinnehåll i 1 ton pellets
**Energiinnehåll i 1 kubikmeter olja
***Energirådgivningen använder COP 2,5 som ett realistiskt värde på en modern värmepump

Pellets är koldioxidneutralt vilket betyder att du inte tillför extra koldioxid när du eldar pellets, koldioxiden som frigörs vid eldning av pellets ingår naturligt i kretsloppet till skillnad mot fossila bränslen. Att ha en intrimmad och rätt justerad panna/brännare är också viktigt ur miljösynpunkt eftersom du då eldar med maximal verkningsgrad och har rätt förbränning av gaserna. Det lönar sig också ekonomiskt att underhålla och sota sin utrustning regelbundet.

En pelletskamin är ett effektivt alternativ och kan värma hela huset om förutsättningarna är rätt. Det finns många olika tillverkare och typer av pelletskaminer, vattenmantlade kaminer går även att koppla ihop med husets övriga vattenburna värmesystem. I dom flesta kaminer fyller man på pellets manuellt i en lucka. Förutom att värma huset är även en pelletskamin en trevlig mysfaktor och brinner ungefär som en vanlig vedkamin med glaslucka, skillnaden är förstås att pelletskaminen fyller på bränsle av sig själv. Vissa kaminer kräver inte ens traditionell skorsten utan kan ledas genom vägg med en särskild modul. Priserna varierar från ca 35000 och uppåt för att installera en pelletskamin.

Det finns många tillverkare av pelletsbrännare som man kan montera i en befintlig oljepanna, vi kan dock rekommendera Janfire och Värmebaronen.

Det finns pelletsförråd i olika storlekar och former, bland annat har Janfire ett smart förråd. Mafa har också flera typer av förråd, en del kan till och med stå ute vilket sparar utrymme.

Det finns många typer och modeller av pelletspannor att välja bland. Energimyndigheten har nyligen gjort ett test av just pelletspannor vilket visar att man kan spara väldigt mycket pengar per år genom att välja rätt panna med högverkningsgrad, läs mer om testet här!

©2024 Green Sales Nordic AB

Log in with your credentials

Forgot your details?